หน้าเว็บ

Contact us


S.S.C. INDUSTRIAL, COMMERCIAL CO., LTD.

129/275 หมู่ 8 แขวงประเวศ เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

Tel. 02-300 2732

Moble.092-252 2661

Fax. 02-300 2733